1. /
    2. Nyttige oplysninger
    3. /
    4. Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Tak for din interesse i vores onlinebutik. Beskyttelse af dit privatliv er meget vigtigt for os. I denne privatlivspolitik finder du detaljerede oplysninger om håndteringen af dine data. Administratoren af dine data er: Drukarnia Piga Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 68, 43-100, Tychy,  NIP: 6462933172,REGON 243492288 registreret under KRS-nummer: 0000493662, info@tulup.dk.

1. Adgang til data og hosting

Du kan få adgang til vores hjemmesider uden at angive nogen personlige data. Hver gang en side åbnes, gemmer serveren automatisk kun de såkaldte serverlogfiler, såsom navnet på den ønskede fil, din IP-adresse, dato og klokkeslæt for sideadgangen, den overførte datamængde og den anmodende internetudbyder (adgangsdata) og dokumenterer sideadgangen.

Disse data analyseres kun for at sikre, at hjemmesiden fungerer korrekt, og for at forbedre vores tilbud. Dette tjener - som en del af interessevurderingen - til at sikre vores legitime interesse i at præsentere vores tilbud korrekt. Alle adgangsdata slettes inden for syv dage efter afslutningen af dit besøg på webstedet.

2. Indsamling og behandling af data til opfyldelse af kontrakten

Vi indsamler personoplysninger, når du giver os dem, enten ved at afgive din ordre eller ved at kontakte os (f.eks. via kontaktformularen eller via e-mail). Obligatoriske felter er markeret som sådan, fordi de vedrører data, der er nødvendige for, at vi kan opfylde kontrakten eller håndtere den sag, du kontakter os om. Hvis du ikke udfylder dem, kan du ikke gennemføre din ordre eller kontakte os. Hvilke data der indsamles, bestemmes af de formularer, som dataene indtastes i. Vi bruger de data, du giver, til at opfylde kontrakten og til at besvare dine anmodninger. Når kontrakten er opfyldt, begrænses behandlingen af dine data, og efter udløbet af de opbevaringsperioder, der kræves i henhold til skatte- og regnskabslovgivningen, slettes dataene, medmindre du giver dit samtykke til yderligere brug af dataene, eller vi forbeholder os ret til at bruge dem yderligere i lovligt tilladte tilfælde, i hvilket tilfælde vi informerer dig om denne privatlivspolitik.

3. Dataoverførsel

For at opfylde kontrakten videregiver vi dine data til leveringstjenesten, for så vidt som dette er nødvendigt for levering af de bestilte varer. Afhængigt af hvilken betalingstjenesteudbyder du vælger under ordreprocessen, videregiver vi de betalingsdata, der er indsamlet til dette formål, til det kreditinstitut, der behandler betalingen, og, hvis det er relevant, til den betalingstjenesteudbyder, der er valgt af os eller dig. Nogle betalingstjenesteudbydere indsamler selv dataene, hvis du opretter en konto hos dem. I sådanne tilfælde skal du logge ind hos betalingstjenesteudbyderen som en del af din ordre ved at indtaste dine adgangsdata. Den respektive betalingstjenesteudbyders privatlivspolitik vil så også gælde.

Nogle af de betalingstjenesteudbydere og kurerer, vi samarbejder med, er baseret i et land, der ikke er medlem af Den Europæiske Union. Personoplysninger vil kun blive videregivet til disse virksomheder, hvis det er nødvendigt for at opfylde kontrakten.

Overførsel af data til kurerfirmaet

Hvis du giver os dit udtrykkelige samtykke til at gøre det under eller efter afgivelse af din ordre, vil vi på dette grundlag give din e-mailadresse og dit telefonnummer til det valgte kurerfirma, så det kan kontakte dig inden levering af din ordre for at rådgive dig eller lave leveringsarrangementer.

Ovenstående samtykke kan til enhver tid trækkes tilbage ved at sende os en besked om dette til vores kontaktadresse, der er angivet under »Vores kontaktoplysninger og dine rettigheder«, eller ved at sende en besked direkte til kurerfirmaet på den kontaktadresse, der er angivet nedenfor. Når du har trukket dit samtykke tilbage, sletter vi dine data til dette formål, medmindre du udtrykkeligt giver dit samtykke til yderligere brug af dine data til andre formål, eller medmindre vi forbeholder os ret til yderligere brug af dine data i lovligt tilladte tilfælde, i hvilket tilfælde vi informerer dig om dette i denne erklæring.

4. E-mail-nyhedsbrev

Reklame sendt via e-mail efter tilmelding til et nyhedsbrev

Hvis du abonnerer på vores nyhedsbrev, bruger vi de data, der er nødvendige til dette formål, eller som du har givet os separat, til regelmæssigt at sende dig vores nyhedsbrev elektronisk på grundlag af dit samtykke.

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet ved at sende os en besked herom eller ved at bruge det relevante link i nyhedsbrevet. Når du har afmeldt dig, sletter vi din e-mailadresse, medmindre du udtrykkeligt giver dit samtykke til fortsat brug af dine data til andre formål, eller vi forbeholder os ret til fortsat at bruge dine data i lovbestemte tilfælde, i hvilket tilfælde vi vil informere dig i denne erklæring.

Nyhedsbrevet sendes inden for rammerne af en databehandlingstillid på vores vegne af en tjenesteudbyder, som vi videregiver din e-mailadresse til dette formål.

Denne tjenesteudbyder er baseret i et land i Den Europæiske Union eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

 

 
5. Cookies og webanalyse

For at gøre vores hjemmeside mere attraktiv og for at muliggøre visse funktioner til visning af relevante produkter eller til markedsundersøgelsesformål bruger vi såkaldte cookies på vores sider. Dette tjener - som en del af analysen og evalueringen af interesser - til at beskytte vores legitime interesse i at præsentere vores tilbud optimalt. Cookies er små tekstfiler, som automatisk gemmes på din terminalenhed. Nogle af de cookies, vi bruger, slettes ved afslutningen af browsersessionen, dvs. når du lukker din browser (såkaldte sessionscookies). Andre cookies gemmes på din terminalenhed og gør det muligt for os at genkende din browser, næste gang du besøger webstedet (vedvarende cookies). Lagringsperioden er angivet i cookie-indstillingerne i din internetbrowser. Du kan konfigurere din browser til at blive informeret om brugen af cookies og til at kunne beslutte, om du vil acceptere eller afvise dem i visse tilfælde eller helt. Browsere administrerer cookie-indstillingerne på forskellige måder. I hjælpemenuen i din browser kan du finde forklaringer på, hvordan du ændrer dine cookieindstillinger. Disse er tilgængelige på følgende links:

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari™: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/
Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en
Firefox™: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
Opera™: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Cookie politik

Hvis du ikke accepterer brugen af cookies, kan funktionaliteten på vores hjemmeside være begrænset.

Brug af Google (Universal) Analytics til webanalyseformål
Vores hjemmeside bruger Google (Universal) Analytics, et webanalyseværktøj fra Google Inc. (www.google.com). Dette tjener - som en del af analysen og evalueringen af interesser - til at beskytte vores legitime interesse i at præsentere vores tilbud optimalt. Google (Universal) Analytics bruger metoder, der muliggør analyse af din brug af hjemmesiden - for eksempel cookies. De automatisk indsamlede oplysninger om din brug af dette websted overføres generelt til en Google-server i USA og gemmes der. På grund af den IP-anonymisering, der er aktiveret på dette websted, afkortes din IP-adresse før overførsel inden for EU's medlemsstater eller i andre stater, der er part i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde overføres den fulde IP-adresse til en Google-server i USA og forkortes der. Den anonymiserede IP-adresse, der overføres af din browser inden for rammerne af Google Analytics, kombineres generelt ikke med andre Google-data.

Google LLC har hovedkvarter i USA og er certificeret af EU-US-Privacy Shield. Det aktuelle certifikat er tilgængeligt på dette link. Som en del af aftalen mellem USA og Europa-Kommissionen har sidstnævnte erklæret et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau for virksomheder med Privacy Shield-certificering.

Du kan forhindre, at de data, der indsamles af cookien om din brug af vores websted (herunder din IP-adresse), registreres af Google, samt at disse data behandles af Google, hvis du downloader og installerer det browser-plug-in, der findes på følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Alternativt kan du i stedet for at installere browser-plugin'et også klikke på dette link for at deaktivere dataindsamling fra Google Analytics på vores hjemmeside. En opt-out-cookie vil derefter blive gemt på din terminalenhed. Hvis du sletter cookies, skal du klikke på ovenstående link igen.

 

 
6. Vores kontaktoplysninger og dine rettigheder

Du har ret til gratis at blive informeret om dine personlige data, der er gemt hos os, samt ret til berigtigelse, begrænsning af behandling, sletning af disse data eller dataportabilitet.

Hvis du har spørgsmål vedrørende indsamling, behandling og brug af dine personlige data, berigtigelse, blokering eller sletning af dine data, eller for at tilbagekalde givne samtykker eller for at gøre indsigelse mod brugen af visse data, bedes du kontakte den dataansvarlige: Drukarnia Piga Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 68, 43-100, Tychy, info@tulup.dk.

Desuden har du ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed.

7. Ret til at gøre indsigelse

Hvis vi behandler personoplysninger på den måde, der er beskrevet i denne privatlivspolitik - som en del af en analyse og evaluering af interesser - for at sikre vores legitime interesser, kan du gøre indsigelse mod en sådan behandling til dette formål - med virkning for fremtiden. Hvis behandlingen finder sted med henblik på direkte markedsføring, kan du til enhver tid udøve din ret til at gøre indsigelse. Hvis behandlingen finder sted til andre formål, har du kun ret til at gøre indsigelse af grunde, der skyldes din specifikke situation.

Når du har udøvet din ret til at gøre indsigelse, fortsætter vi ikke med at behandle dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise, at der er gyldige legitime grunde til behandlingen, og disse tilsidesætter dine interesser og rettigheder, eller hvor behandlingen sker med henblik på at gøre krav gældende, udøve eller forsvare dem.

Ovenstående gælder ikke, når behandlingen finder sted med henblik på direkte markedsføring. I dette tilfælde vil vi ikke fortsætte med at behandle dine personoplysninger til ovennævnte formål.

8. Tredjeparter på vores hjemmeside.

På vores websteder placerer tredjeparter oplysninger i form af cookies og andre lignende teknologier på din terminalenhed (f.eks. computer, smartphone) og får adgang til dem. Disse er vores betroede partnere, som vi løbende samarbejder med for at skræddersy reklamerne på vores og deres websteder samt de tjenester, som vi og vores betroede partnere leverer, til dine behov og interesser.

11. Produktanmeldelser.

I) Den mening, du skriver i vores butik, skal vedrøre det produkt, du har købt. Du må gerne beskrive ulemper, fordele, funktionalitet og erfaringer med at bruge produktet.
II) Dine kommentarer skal kun vedrøre emnet for den artikel, du kommenterer på.
III) Du må kun skrive én mening om et givent produkt. Vi offentliggør ikke flere udtalelser om det samme produkt.
IV) Før du skriver en mening, skal du sikre dig, at indholdet er i overensstemmelse med loven, god opførsel og ikke krænker andres rettigheder og personlige rettigheder.
V) Udtalelser, kommentarer og diskussionsindlæg må ikke:
a. a. groft overtræde reglerne for sproglig korrekthed;
b. indeholde vulgært sprog;
c. Opfordre til vold eller had;
d. fremme racisme;
e. Krænke nogen;
f. Prædiker synspunkter, der strider mod almindeligt accepterede sociale normer;
g. give oplysninger, der kan indikere en strafbar handling, er illoyal konkurrence eller krænker ophavsret eller industriel ejendomsret;
h. promovere vores konkurrenters produkter og tjenester;
i. inkludere links til andre hjemmesider;
j. indeholder personlige oplysninger: hverken om dig eller om den rådgiver, du har kontaktet.
VI) Du er ansvarlig for indholdet af dine udtalelser.
VII) Vi kontrollerer alle de meninger, der tilføjes. Du bør tilføje en mening, hvis du ejer produktet eller kender det (f.eks. hvis en slægtning ejer det).
VIII) Hvis en moderator bemærker, at din mening er i strid med disse regler, vil vi ikke offentliggøre den og vil slette eller redigere den. Denne handling vil især være tilfældet, hvis en udtalelse vækker vores tvivl. Vi vil informere dig via e-mail inden for 7 dage efter, at vi har opdaget uregelmæssigheden.
Hvis du er uenig i vores beslutning, bedes du svare på vores e-mail inden for 7 dage fra leveringsdatoen. Denne frist er endelig, hvorefter du ikke kan indgive en klage, og din anmeldelse vil blive fjernet, eller vi vil ikke offentliggøre den. Vi besvarer din klage inden for 14 dage efter modtagelsen. Vi kan acceptere din klage, og vi vil enten gendanne udtalelsen på webstedet eller fjerne den fra systemet.
IX) Når du sender en udtalelse, giver du os en ubegrænset licens til at bruge, distribuere, offentliggøre, kopiere, ændre og distribuere den gratis inden for Den Europæiske Union. Vi vil således være i stand til at:
(a) distribuere din udtalelse (eller en del af den), dvs. gøre den offentligt tilgængelig på en sådan måde, at alle kan:
(a1) få adgang til den fra et sted og på et tidspunkt efter eget valg;
a2) vise det offentligt; og
a3) genudgive det;
b) registrere og reproducere din udtalelse (eller en del af den), dvs. fremstille yderligere kopier af din udtalelse (eller en del af den) ved hjælp af en hvilken som helst teknik (trykning, reprografi, digital, magnetisk optagelse osv.);
c) give underlicenser til tredjeparter, så de kan bruge din udtalelse (eller en del af den);
d) bruge din mening (eller en del af den) til at fremme og reklamere for vores butik.
X) Udtalelser vises på shoppen i rækkefølge fra nyeste til ældste.
XI). Brugeren og enhver person, der bruger TULUP.DK-webstedet, har mulighed for at sende en rapport om ulovligt indhold eller indhold, der overtræder vilkårene og betingelserne, ved at sende en e-mail til kontaktpunktets adresse på: info@tulup.dk. Den indberettende person bør om muligt give oplysninger, der gør det muligt for TULUP.DK at verificere den indberettede overtrædelse, og forklare årsagerne til, at den indberettende person anser indholdet for at være ulovligt eller i strid med reglerne. Kommunikationen kan foregå på polsk eller engelsk.
XII). TULUP.DK kan beslutte at blokere eller suspendere indhold eller konti baseret på interne politikker og moderationsprocedurer. De moderationspolitikker og -procedurer, der er vedtaget af TULUP.DK, beskriver måder og midler til at identificere indhold eller handlinger fra brugere, der undersøges for overtrædelse af forordningerne eller den gældende lovgivning. Hovedformålet med de udviklede moderationspolitikker og -procedurer er at sikre sikkerheden for brugere og personer, der bruger TULUP.DK-webstedet, og at bekæmpe ethvert misbrug.
XIII) Beslutninger relateret til brugernes indhold eller handlinger er underlagt gennemgang af TULUP.DK-moderatorer, der overholder reglerne for indholdsmoderation, der er beskrevet i artikel 14 i DSA vedrørende kommentarer og meninger offentliggjort på vores tjeneste. Alt indhold, der offentliggøres af brugere, vil blive modereret i overensstemmelse med gældende love og vores regler.
XIV) Brugeren vil blive informeret i tilfælde af blokering eller suspension af det pågældende indhold eller den pågældende konto, senest når blokeringen eller suspensionen træder i kraft, i form af en e-mail, der angiver det blokerede eller suspenderede indhold eller den suspenderede konto og årsagerne til beslutningen med en angivelse af grundene til beslutningen, der stammer fra indholdet af vilkårene og betingelserne.
XV). En bruger, der er uenig i en beslutning om at blokere eller suspendere en annonce eller konto, har ret til at indgive en klage ved at sende en e-mail til kontaktpunktet.